viernes, 1 de enero de 2010

Partiendo el reloj

Fase provincial de castellón de la XX Olimpiada Matemática, 2009

Dibuja un reloj con las horas marcadas. Se trata de que traces dos líneas rectas que dividan el reloj de forma que los números en cada parte sumen lo mismo.

Solución

1 comentario:

Lluís Usó dijo...

Se m'han ocorregut diverses solucions possibles:

hem d'observar que dues rectes poden fer quatre parts (si són secants), o tres (si són paral.leles), i que el nombre total a dividir és 78 (1+...+12), que no és divisible entre 4, però sí entre dos i entre tres.

La primera (trivial) és que les línies no tallen el cercle, així només hi ha una part...,

Una altra és que una no talle, però l'altra sí, separant del 4 al 9, i del 10 al 3, de manera que tots sumen 39.

si provem a dividir-ho en tres parts usant rectes paral.leles, trobem que: 8+7+6+5=10+9+3+4=11+12+1+2=26=78/3