domingo, 8 de noviembre de 2009

Cubo inscrito en esfera inscrita en cubo

Fase autonómica de la XX Olimpiada Matemática, 2009

Una esfera está inscrita en un cubo de 24 metros cuadrados de superficie.

Un segundo cubo está inscrito dentro de la esfera.

¿Qué superficie tiene el segundo cubo, en metros cuadrados?

Solución

1 comentario:

Lluís Usó dijo...

12m^2

24/6=4, per tant cada cra té 4m^2, i el costat del cub és 2m El radi de l'esfera és la meitat (ha de ser tangent a totes les cares). per tant 1m

Tenint en compte que la diagonal és el diametre: 2(c'/2)^2=1^2; d'on c'^2=2, cada cara del nou cub té 2m^2; i per tant el cub té 12m^2 en total.